Perimet

Shtuar kohët e fundit 'Perimet'

Grading machinesMakinat e klasifikimit të peshës dhe madhësisë

Crop clean out machinesMakina për heqjen e kulturës (e re)

AGF machinesMakinat horizontale të rrjedhës

Crop clean out machinesMakina për heqjen e kulturës (e përdorur)

Various vegetable machines/materialsMakinat e perimeve / materialet e ndryshme perimesh

AGF machinesMakineri etiketash

Pipe rail trolleys push modelsKarroca për vjelje

Grading machinesAksesorë për makinerit e ndryshme të klasifikimit

AGF machinesPeshore

Grading machinesMakinat e përpunimit të kastravecave

Pipe rail trolleys push modelsKarroce per vjeljen e domateve

Pipe rail trolleys push modelsKarroca për vjelje

Electric pipe rail trolley'sKarroca me tubo hidraulike të dyfishta

Trego të gjitha ofertat brenda 'Perimet'