Perimet

Shtuar kohët e fundit 'Perimet'

Vine tomato processing machinesSistemet e vjeljes-shkarkimit-peshimit-paletizimit të domates hardhi

Grading machinesMakinat e klasifikimit të peshës

Harvesting-unloading machinesSistemet e korrje-shkarkimit të kastravecave

Pipe rail trolleys push modelsKarroca për vjelje

Pipe rail trolleys push modelsKarroce per vjeljen e domateve

Palletizer machinesMakina Palletiser

Pipe rail trolleys push modelsKarroca për vjelje

Pipe rail trolleys push modelsKarroce per vjeljen e domateve

Crop clean out machinesMakina për heqjen e kulturës (e re)

Crop clean out machinesAksesorë për makineri të ndryshme së mbledhjes së kulturës

Electric pipe rail trolley'sKarroca shinore hidraulike

Vacuum cleaners on piperail trolleyvetë reaksion Pastrues me vakum në karrocë

Crop clean out machinesMakina për heqjen e kulturës (e re)

Crop clean out machinesAksesorë për makineri të ndryshme së mbledhjes së kulturës

Trego të gjitha ofertat brenda 'Perimet'