Makinat e tokës, mbjelljes dhe bimëve të reja

Linja mbjellëse

Soil elevatorMë shumë informacion

Njësitë për përzierjen e tokësMë shumë informacion

Rripa transportues të dheutMë shumë informacion

Njësitë e dozës së dheut

Makinat e ngritjes së dheut

Soil bunkersMë shumë informacion

Makina për vendosjen e dheut ne arkaMë shumë informacion

Makinat e mbushjes së eneve

Makinë mbjellëse

Linja e hedhjes së ujit për vaditje

Makinë për vaditje të kutive

Njësitë e zh/vendosjes / grumbullimit të kutive

Tabaka

Linjat e bimëve të reja sipas dëshirës së klientitMë shumë informacion

Vendosje jashtë shporte për blloqe leshiMë shumë informacion

Makina për blloqe dheu

Makina për kubik prej letre

Pompa vakum