Water technique

Njësia e plehrave

Osmose njësitëMë shumë informacion

Pompat e puseve

Sterilizues uji UVMë shumë informacion

Mist systems

Depozita uji

Vagonet e spërkatjesMë shumë informacion

Mbledhës zorre me komandim në distancëMë shumë informacion

Tuba me presion të lartë

Tuba uji

Pistoleta me spërkatje me presion të lartë

Rezervuari i plehrave

Filtrat e rërës