Rritje ulluqe/sisteme kultivimi

12 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

13,5 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

14,5 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

15 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

17 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

18 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

22 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

25 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

27,5 cm ulluk për mbjelljeMë shumë informacion

Ulluk kultivimi domateshMë shumë informacion

Suport ulluqeshMë shumë informacion

Material për varjen e ulluqeve

Kllapat e suportit së kulturës së domates

Kapele fundore dhe qendrore

Vida me ngjitës dhe vetëvulosje