Riparimi i një Super Weterings Chopper

Weterings Chopper Super i rinovuar plotësisht

Hortimat e çmontoi plotësisht këtë grirëse të përdorur të korrave në mënyrë që të mund të pastronte siç duhet të gjitha pjesët e makinës dhe të ishte në gjendje të vlerësonte çdo pjesë për riparim.
Pas çmontimit, grirësi i të korrave pastrohet plotësisht me avull dhe spërkatet në ngjyrat origjinale të fabrikës
Çdo pjesë teknike e makinës është inspektuar, pastruar, riparuar ose rinovuar. Të gjitha kushinetat janë ndërruar, zorrët hidraulike dhe tehet e helikopterit janë rinovuar.
Rripat transportues nderrohen me te reja!
Pasi të kryhet riparimi i plotë teknik, grirësja e të korrave testohet plotësisht, në mënyrë që klienti në Kanada të marrë një makinë të rinovuar 100% të mirë!
Hidhini një sy më sipër të gjithë kolazhit fotografik të rishikimit të Weterings Bio Chopper Super!

Bëni një pyetje në lidhje me këtë projekt

Më mbaj postuar

Rinovimi i plotë; garanton një jetë të gjatë

Këshilla individuale rreth çështjeve të logjistikës, siç janë: makineritë e klasifikimit, zonat e përpunimit

Aplikimi i sistemeve të reja operative 2022 në makineritë e përdorura